HPC-UA: Високопродуктивні обчислення

Міжнародна науково-технічна конференція "Високопродуктивні обчислення" (HPC-UA) проводиться з метою висвітлення передових науково-практичних результатів, отриманих у галузі організації та застосування високопродуктивних обчислень. Організатори: Нацiональна академiя наук України, Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.


Тематика конференції:
- Створення, тестування та адміністрування суперкомп'ютерів;
- Програмування високопродуктивних обчислювальних систем, масштабованість паралельних алгоритмів та програм, гетерогенні обчислення із застосуванням акселераторів;
- грід-системи, клауд-системи та розподілені обчислення;
- Застосування високопродуктивних обчислень в науці і промисловості;
- Безпека та захист інформації.


Нижче наведено доповіді, присвячені тематиці грід (матеріали доступні на офіційному сайті конференції http://www.hpc-ua.org)


HPC-UA 2011

1.Барабаш М., Поспешный А. Семантический метапланировщик GRID
2.Брикса В., Бєляєв О.Є. Розвиток високопродуктивних розрахункових комп’ютерних технологій в Інституті фізики напівпровідників
3.Головинський А., Маленко А. Аналіз ефективності планувальників черги задач для суперкомп'ютера з кластерною архітектурою
4.Головинський А., Маленко А., Горенко С., Бандура О. Архітектура GPU вузлів обчислювального кластера
5.Згуровський М.З., Петренко А.І. На шляху до екзабайтного інформаційного середовища е-науки
6.Лавренюк С.И., Перевозчикова О.Л., Тульчинский В.Г. Грид-сервис решения задач статистического прогнозирования PREDICTOR
7.Мелащенко А., Перевозчикова О. Информационная безопасность грид-систем
8.Парасюк І.М., Єршов С.В. Моделе-орієнтоване програмування нечітких агентів для високопродуктивних обчислювальних систем
9.Роганова Е., Тульчинский В., Ющенко Р. Упаковка данных для расчета синтетических сейсмограмм в гриде
10.Свірін П. Архитектура балансувальника навантаження для Nordugrid ARC
11.Тульчинский В., Ющенко Р. Декомпозиция задачи конечно-разностного эластического моделирования для расчета синтетических сейсмограмм в гриде
12.Химич А.Н., Чистякова Т.В., Баранов А.Ю. Автоматический адаптивный решатель СЛАУ для гибридных систем
13.Химич А.Н., Попов А.В., Чистякова Т.В., Яковлев М.Ф. Интеллектуальное программное обеспечение для решения научно-технических задач в грид-cистеме

Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)