Перелік публікацій

2012

1. Petrenko A. Service-Oriented Architecture for Grid-Enabled Computer Simulation Software / Anatolii Petrenko, Volodymyr Ladogubets, Oleksii Finogenov, Bogdan Bulakh // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : 8-th International Conference MEMSTECH’2012, 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine : proc. – Lviv : Publishing House Vezha&Co, 2012. – P. 179–181.
2. Згуровський М.З., Петренко А.І., Ладогубець В.В. Математичне моделювання як грід-сервіс // Міжнародна конференція «Кластерні обчислення», ІК НАНУ, 12-14 червня 2012 р.
3. Згуровський М.З., Петренко А.І. Тенденції розвитку ІТ технологій // Міжнародна конференція «Кластерні обчислення», ІК НАНУ, 12-14 червня 2012 р.
4. Петренко А.І. «Хмарні і Грід-обчислення для Е-Науки» // Міжнародна конференція «Кластерні обчислення», ІК НАНУ, 12-14 червня 2012 р.


2011

1. Петренко А.І.  Грід - системи з розробки та оптимізації інженерних рішень.- Системний аналіз та інформаційні технології: 13-та міжнародна науково-технічна конференція “САІТ-2011”, 25-29 травня 2011 р., м.Київ, Україна: матеріали. - К.: ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”, 2011.
2. Petrenko A.I. MACROMODELS  of  MICRO-ELECTRO - MECHANICAL SYSTEMS (МЕМS).- //Proc.of CADSM-11 (CAD Systems in Microelectronics), 23-25 February 2011.-LPI.-pp. 373-379 (IEEECatalog Number CFP11508-PRT)
3. Петренко А.І. Концепція нової магістерської програми «Системне проектування».- Перша Міжнародна науково-технічна конференція Computational Intelligence (CI -2011) — Черкаси, Україна, 10-13 травня 2011 р.
4. Petrenko A.I. Grid as the Country Progress Locomotive.- // VI-th International Scientific and Technical Conference "COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES (CSIT-11)", Lviv, UKRAINE, 16 - 19 November 2011
5. Петренко А.І, Свістунов С.Я., Свірін П.В. Алгоритми балансування навантаження в Грід-системах // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2011. — № 4. — С. 21–36.
6. Петренко А.І, Булах Б.В. Застосування workflow-систем для потреб сучасних науки та інженерії // Наукові вісті НТУУ "КПІ". — 2011. — № 5. — С. 40–51.


 

2010

1.    Згуровский М.З., Петренко А.І. Е-наука на шляху до семантичного Грід. Частина 1: Об’єднання Web-  і  Грід- технологій.- //Системні дослідження і інформаційні технології.-Київ, №1, 2010.-с.26-38.
2.    Згуровский М.З., Петренко А.І. Е-наука на шляху до семантичного Грід. Частина 2: Семантичний Web-  і семантичний Грід.-//Системні дослідження і інформаційні технології.-Київ, №2, 2010.-с.7-25.
3.    Петренко А.І.Комп’ютерне моделювання Грід- систем. -//Электроника и связь /Тематический выпуск «Электроника и нанотехнологии». №5, 2010.-с.40-48.
4.    Петренко А.I. Моделювання грiд- систем. -//Системный анализ и информационные технологии: 12-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2010», 25–29 мая 2010 г., Киев, Украина : материалы. – К. : УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ", 2010. – c.31-33.
5.    Петренко А.І. Методологія розробки онтологій.-//.- // Наукові  вісті університету «Україна».-№8; Рік – 2010.-С.56-72.
6.    Киселев Г.Д. Мониторинг мультисервисных компьютерных сетей средствами системы Nagios / Киселев Г.Д., Шпакаускас М.С. //  Электроника и связь : тематический выпуск «Электроника и нанотехнологии». – 2010. – № 3. – С. 178–181.
7.    Киселев Г.Д. Оценка производительности вычислительного кластера в подразделении ВУЗа / Киселев Г.Д., Пушкар В.И., Оленович Е.В., Киевський О.Г. //  Электроника и связь : тематический выпуск «Электроника и нанотехнологии». – 2010. – № 5. – С. 211–216


2009

1.    Згуровський М.З., Петренко А.І..Grid – технології для е-науки  і освіти.- // Наукові вісті, НТУУ»КПІ».-№2, 2009.-с.10-17.
2.     Zagorodny A., Zgurovsky M., Zinovjev G., Petrenko A., Martynov E. Integrating Ukraine into European Grid Infrastructure.- // Системні дослідження і інформаційні технології.-Київ, №2, 2009.-с.35-49.
3.    Петренко А.І. Програмне  Grid забезпечення платформи gLite.- // Наукові  вісті університету «Україна».-№3; Рік – 2009
4.    Згуровський М.З., Петренко А.І.., Кисельов Г.Д.  Створення національної Grid – інфраструктури для забезпечення наукових досліджень.-// Інформаційні технології в освіті.- Херсон, випуск 4, 2009. -12-17 с.
5.    Петренко А.І. Семантичний Грід для гнучкого оброблення даних.- // Системный анализ и информационные технологии: 11-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2009», 26-30 мая 2009, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ", 2009. – c.4-5
6.    Петренко А.И., Киселев Г.Д., Хондарь В.С. Создание Grid-портала национальной Grid-инфраструктуры на базе экспериментального Grid-портала SDGrid. -// Системный анализ и информационные технологии: 11-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2009», 26-30 мая 2009, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ", 2009. - с.440.
7.    Киселев Г.Д. Использование платформы GridSphere для создания Grid-порталов / Киселев Г.Д., Зеленюк А.А., Киевский А.Г., Оленович Е.В. -// Системный анализ и информационные технологии: 11-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2009», 26-30 мая 2009, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ", 2009. – С. 432.
8.   Кулаков Ю.А., Клименко І.А. Особенности реализации динамической GRID среды // Проблеми інформатизації та управління, №3(27), 2009 – с.87-93
9. Давиденко І.М., Кравченко С.О., Бабій К.Ю. Децентралізована модель керування GRID-системою // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2009. – № 50. - c.82-85
10. Лавренюк С.И., Копичко С.Н., Гордієнко Р.А. Оцінка параметрів завантаження вузлів GRID-системи для оптимізації її продуктивності // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2009. – № 51. - c.192-196
11. Кулаков Ю.А., Русанова О.В., Шевело А.П. Ієрархічний метод планування для GRID // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2009. – № 51. - c.13-21
12. Кулаков О.Ю., Бролінський С.М., Ашаєв Ю.М. Динамічне створення віртуальних GRID систем для вирішення розподілених задач на основі менеджера ресурсів // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2009. – № 51. - c.125-129


2008

1.    Петренко А.І. Grid  і інтелектуальна обробка даних //Системні дослідження і інформаційні технології.-Київ, №4, 2008.-с.97-110.
2.    Петренко А.І. .Національна  Grid - інфраструктура для забезпечення наукових  досліджень і освіти.- //Системні дослідження і інформаційні технології, Київ, №1.- 2008.- с.79-92.
3.    Петренко А.І.  GRID технології в обробці даних.- // Системный анализ и информационные технологии: 10-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2008», 20-24 мая 2008, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ", 2009. – c.15-16.
4.    Petrenko A., Velichkevich  S., Alenin O. Ukrainian Grid infrastructure segment of Ministry of  education and science.-//CODADA-21, Київ, 3-8 жовтня 2008
5.     Petrenko A.I. Development of a GRID-infrastructure for the Educational and Research segment of the  Information Society in Ukraine with a focus on Ecological monitoring and Telemedicine. Data Science Journal, Volume 6, Supplement, 14 April 2007.
6.    Kyselov G.D. Grid portal development for Ukrainian Grid infrastructure / Kyselov G.D., Matuschenko V.A., Chepurnoy R.V. // CODATA-21, 3-8 October 2008, Kiev, Ukraine : abstracts. – Kiev, 2008. – P. 30.
7.    Gemba O. Grid Middleware Interoperability Solution For Nordugrid And Glite / Gemba O. // CODATA-21, 3-8 October 2008, Kiev, Ukraine : abstracts. – Kiev, 2008. – P. 30.
8.    Chekalyuk V.V.A BRIDGE BETWEEN A PERSONAL COMPUTER AND A CLUSTER USING GRIDSOLVE// CODATA-21, 3-8 October 2008, Kiev, Ukraine : abstracts. – Kiev, 2008. – P.46
9.    Alenin O., Voevoda O., Velichkevich S.. Data  depositories virtualization  in the HPC Center// CODATA-21, 3-8 October 2008, Kiev, Ukraine : abstracts. – Kiev, 2008. – P.86-87
10. Bulakh B. USERS IN THE GRID COMPUTING  ENVIRONMENT// CODATA-21, 3-8 October 2008, Kiev, Ukraine : abstracts. – Kiev, 2008. – P.81
11. Sorokoumov V.DATAMINING AND GRID: EXTRACTING VALUE FROM HISTORICAL DATA IN FINANCIAL SERVICES ORGANIZATIONS// CODATA-21, 3-8 October 2008, Kiev, Ukraine : abstracts. – Kiev, 2008. – P.25
12. Tsurin O.F. DEVELOPMENT AND SUPPORT OF WEB-SITE FOR GRID PROJECT// CODATA-21, 3-8 October 2008, Kiev, Ukraine : abstracts. – Kiev, 2008. – P.26
13. Kharchenko K.V., Kornachevsky Y.I. 3D Multiplatform Data Visualization // CODATA-21, 3-8 October 2008, Kiev, Ukraine : abstracts. – Kiev, 2008. - P.84
14. Кулаков А.Ю. Спосіб підвищення ефективності GRID систем на базі мереж MPLS // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2008. – № 49. - c.117-121


2007

1. Кулаков А.Ю. Спосіб підвищення ефективності GRID систем на базі віртуальних мереж VPN // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2007. – № 47. - c. 280-286

Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)