Петренко А.І., Свістунов С.Я., Кисельов Г.Д. Практикум з грід-технологій

Petrenko. Grid Петренко А.І., Свістунов С.Я.,  Кисельов Г.Д.
Практикум з грід-технологій. – Київ: НТУУ «КПІ», 2011. – 448 с.


Метою практикуму з грід-технологій  є ознайомлення слухачів з концепцією грід-комп’ютингу та поточним станом справ у цій області та набуття навичок з використання грід-технологій для аналізу, оптимізації та проектування інженерних об'єктів. Він призначений  Призначений для магістерської підготовки за новою спеціальністю „Системне проектування”, але може бути корисним  і для інших спеціальностей напрямків „Комп’ютерні науки”  і „Комп’ютерна інженерія”.  Практикум  також може  бути рекомендований  студентам та  аспірантам  усіх  спеціальностей,  які  вивчають  сучасні інформаційні технології в межах своїх предметних галузей, а також їх викладачам.Даний практикум містить необхідний теоретичний матеріал, приклади виконання завдань і є навчально-методичним забезпеченням  дисципліни «Грід – технології для розподілених обчислень та обробки даних». Він призначений для  прискорення підготовки фахівців з грід -технологій, навчання їх  роботі з цими новими засобами, зокрема, при застосовуванні в чисельних розрахунках, що потребують великих комп’ютерних ресурсів.

Він  складається з виконання циклу експериментальних  досліджень, націлених на набуття практичних навичок використання грід – технології для вирішення науково – практичних завдань:
▪ робота на обчислювальному кластері з використанням локальної системи управління  PBS для вивчення технології віддаленого доступу до ресурсів багатопроцесорної обчислювальної системи та набуття практичних знань та навичок компіляції та запуску простих програм з використанням системи управління кластера;
▪ отримання  сертифікату користувача, для чого користувач вчиться генерувати пару ключів: відкритий ключ (як частина сертифікату) та закритий ключ (для підпису сертифікату); отримувати сертифікат, створювати проксі-сертифікат та користуватися їм;
▪ вивчення технології видаленого доступу до грід-ресурсів, що працює під управлінням проміжного програмного забезпечення ARC, коли користувач, використовуючи обчислювальний кластер під управлінням UNIX - сумісною ОС, розробляє файл завдання на мові xRSL для запуску через ППЗГ ARC згідно варіанта завдання, запускає задачу з сервера доступу, попередньо створивши проксі-сертифікат, під час виконання задачі перевіряє її статус;
▪ вивчення технології віддаленого доступу до грід-ресурсів, що працює під управлінням проміжного програмного забезпечення gLite, коли користувач  розробляє файл завдання на мові JDL для запуску через ППЗГ gLite згідно варіанта завдання,запускає задачу з сервера доступу, попередньо створивши проксі-сертифікат,перевіряє її статус під час виконання , отримує  результати виконання і аналізує їх;
▪ вивчення побудови інформаційної системи і системи моніторингу промислових грід - систем, що працюють під управління проміжного програмного забезпечення gLite і ARC і вирішують задачу збору і управління даними про стан грід, отримуючи інформацію від безлічі розподілених джерел - постачальників. Підсистема призначена для постійного контролю функціонування грід-системи і забезпечення своєчасного реагування на виникаючі проблеми.
▪ вивчення процедури реєстрації і отримання користувачем доступу до грід- системи через веб- сервіс.
Таким чином, з  допомогою цього практикуму можна, отримавши  сертифікат,  готувати свої задачі для запуску, вибирати обчислювальний елемент, на якому виконуватиметься завдання, контролювати процес виконання, проглядати результати виконання завдання і зберігати вихідні файли на комп'ютері користувача. Передбачається, що користувачі практикуму  зможуть під час навчання через українську національну грід- інфраструктуру набути практичний досвід роботи з обчислювальними ресурсами суперкомп’ютерів НТУУ”КПІ” і Інституту теоретичної фізики та інших, об’єднаних в сумісну мережу, а також  з інформаційними ресурсами Світового Центру Даних (СЦД) «Геоінформатика і сталий розвиток».
Додатки: основні команди при роботі в операційній системі Linux (а також команди Midnight Commander, опис редактора vi/vim), опції команд інтерфейсу користувача ARC,  атрибути розширеної мови специфікації ресурсів xRSL  (Extended Resource Specification Language)  ARC, опції команд інтерфейсу користувача gLite 3.1, загальна структура мови опису завдань і ресурсів JDL(Job Description Language).


Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)