Мережа URAN

Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа УРАН (URAN – Ukrainian Research and Academic Network) є неприбутковою організацією, що створена за рішенням Міністерства Освіти України та НАН України при підтримці університетів, інститутів Міністерства Освіти та НАН, згідно зі Спільною Постановою Президії Національної Академії наук України і Колегії Міністерства освіти України від 20 червня 1997 згідно концепції, схваленої міжнародною нарадою «Комп'ютерна мережа установ вищої освіти і науки України» за участю представників Наукового відділу НАТО 24-26 квітня 1997г. у Києві і міжнародною конференцією «Комп'ютерні мережі у вищій освіті» 26-28 травня 1997г. у Києві.
Метою її створення є забезпечення установ, організацій та фізичних осіб в сферах освіти, науки та культури України інформаційними послугами на основі Інтернет-технологій для реалізації професійних потреб та розвитку зазначених галузей. Такі послуги передбачають, зокрема, оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо.

Для організації робіт по реалізації проекту сумісною ухвалою Президії НАН України і Колегії Міністерства Освіти України «Про заснування Асоціації користувачів телекомунікаційної мережі і Центру Європейської інтеграції» створена Асоціація користувачів мережі URAN. Асоціація є відкритою для вступу нових членів і діє відповідно до Статуту. Найвищим органом управління Асоціації є Загальні збори (конференція) представників організацій - членів Асоціації. Головними органами управління Асоціації є Координаційна Рада і Технічний комітет. Серед членів асоціації є понад 70 освітніх установ України, серед яких Національний технічний університет України «КПІ», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет «Львівська політехніка», Запорізький національний технічний університет, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Державна науково-технічна бібліотека України тощо.

Перший проект мережі був розроблений фахівцями Міністерства освіти і Національної Академії Наук України в 1996 році і був поданий на розгляд Президентові України. Проект пройшов експертизу у відомствах і був затверджений колегією Міністерства освіти України. Цей проект став основою для розробки ряду Законів України, що стосуються концепції і завдань Національної програми інформатизації України групою експертів, залучених Верховною Радою України. Результатом цієї роботи стало включення в програму завдання створення комп'ютерної мережі установ науки, освіти і культури України і, зокрема, створення опорних вузлів в найбільших освітніх і наукових центрах України - містах Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, Одесі, Львові. Прийняті в цьому ж пакеті законів «Завдання Національної програми інформатизації на 1998-2000 гг» передбачали як першочергове завдання створення інформаційної комп'ютерної мережі освіти і науки.
Мережа «УРАН» будується за ієрархічним принципом: в кожному місті України, що є значним осередком наукової та освітньої діяльності, створюється регіональний вузол мережі на базі університету або наукової установи міста. Перші регіональні вузли в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі та Львові були створені протягом 1997-1998 рр.
Базовою організацією Головного центру управління мережею є Міністерство освіти і науки України в м. Києві.
Головний центр управління забезпечує основний інформаційний сервіс мережі і функціонування її ядра. Крім того, Головний центр управлення забезпечує функції Регіонального центру для користувачів Київського регіону.

 


Топологія мережі УРАН (динамічна версія)

Сьогодні мережа УРАН фізично об‘єднує понад 80 науково-дослідницьких та освітніх закладів (180 точок підключення) та експлуатує власні волоконно-оптичні мережі в 15 містах України загальною довжиною близько 230 км і міжнародну волоконно-оптичну лінію зв'язку довжиною 80 км Львів - державний українсько-польський кордон.

27 червня 2007 року в Лондоні було підписано угоду про підключення мережі «URAN» до європейської науково-освітньої мережі GEANT2. Свої підписи на ній поставили генеральний директор компанії-оператора GEANT2 Ганс Доббелінг і голова ради Асоціації користувачів науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» проф., доктор тенічних наук  Юрій Якименко, перший проректоп НТУУ «КПІ».  Цю подію експерти оцінюють як найважливіший крок до інтеграції України в інформаційний простір Європи і доступу до наукових і інформаційних ресурсів: електронних бібліотек, баз даних і знань, інформаційних пошукових систем, до віддалених центрів суперкомп’ютерних обчислень і наукових даних, ресурсів дистанційного навчання.

За матеріалами сайту http://www.uran.net.ua

 

 

Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)