Міжнародна конференція «Кластерні обчислення»

12-14 червня в  Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України відбулася Міжнародна конференція «Кластерні обчислення», присвячена
обговоренню питань побудови і застосування кластерних систем та суперкомп’ютерів для паралельних і розподілених обчислень, збереженню і обробці великих масивів даних при розв’язування складних науково-технічних задач, задачам державного управління і електронного бізнесу.
В розділі сайту «Публікації» розміщені тези виступів представників НТУУ «КПІ» на цій конференції, а саме:
- Згуровський М.З., Петренко А.І., Ладогубець В.В. «Математичне моделювання як грід-сервіс»
- Згуровський М.З., Петренко А.І. «Тенденції розвитку ІТ технологій»
- Петренко А.І. «Хмарні і Грід-обчислення для Е-Науки»

Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)