Зміст

стяг

ДЕРЖАВНА
цільова науково-технічна програма
" Розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій в освіті і науці на період 2006 -2010 роки"

(Постанова Кабінету Міністрів України №1153 від “7” грудня 2005 року №1153 , Наказ Міністерства освіти і науки України №_758 від “_22”_cерпня 2007 р.)

Завдання 6: “Створення національної Grid інфраструктури для наукових досліджень”

Завдання присвячено побудові високоякісної національної Grid - інфраструктури з відповідними сервісами для надання можливості вітчизняним науковцям плідно співпрацювати в Європейському науковому просторі (European Research Area, ERA) і сприяти створенню економіки інформаційного суспільства, заснованої на знаннях, шляхом впровадження наукових концепцій Grid і найбільш вагомих наукових додатків, які використовуються в Grid середовищі. Grid технології дозволяють підвищити творчий потенціал людства, об'єднавши обчислювальні потужності для найважливіших додатків і дозволивши географічно розділеним користувачам сіті взаємодіяти і підтримувати спільну роботу.
При реалізації завдання передбачено вирішити наступні задачі:

• Забезпечення обслуговування Українського Міжнародного Центру Даних (УВ МЦД), надавши його клієнтам віддалений доступ до світових сховищ наукових даних, можливості ефективного сумісного використання комп’ютерів, унікальних експериментальних установок і приладів;

• Добудування і об’єднання в співдружності з НАНУ існуючої наукової і освітньої обчислювальної і комунікаційної інфраструктури в національну Grid - інфраструктуру і підключення її до Європейською Grid – інфраструктури, що складається з множини національних Grid – інфраструктур;

• Розповсюдження в суспільстві знань про Grid технології і навички з їх використання на рівні, що притаманний європейським країнам, які мають більш тривалий досвід розробки та використання Grid;

• Розгортання згідно домовленості з EUGridPMA Сертифікаційного центру відкритих ключів в Україні, враховуючи наявність проекту Національної Grid інфраструктури і визнання мережі УРАН в Європі, і роз починання підготовки користувачів Grid;

• Організація обслуговування національної Grid – інфраструктури шляхом створення регіональних ресурсних- операційних центрів і постійно діючих груп з питань підтримки, експлуатації і управління Grid; розповсюдження інформації про проект і розширення круга користувачів; навчання і підготовки користувачів; визначення областей застосування і підтримки додатків; забезпечення мережних ресурсів тощо.

• Сприяння створенню спільних проектів в межах міжнародних віртуальних організацій (ВО) українських науковців з іноземними колегами з питань сталого розвитку, геофізики і комп’ютеризації проектування, забезпечивши їх інформаційну підтримку.

Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)