Тематика магістерських досліджень в галузі Грід-технологій

2010-2011 рр

1. Моделювання українсьної Грід-інфраструктури
2. Семантична Грід- інфраструктура для додатків в біомедицині (Semantic Grid Infrastructure for Applications in  Biomedicine)
3. Грід –система для наук про Землю (Earth System Grid)
4. Заснований на онтології вибір Грід-ресурсів  (Ontology-based Resource Matching in the Grid)
5. Обмін семантичними  даними  в  обчислювальному  Грід (Semantic Data Interchange for  Grid Computing)
6. Дослідження Middleware семантичного Гріда  (Overview of Semantic Grid Middleware)
7. Семантичний Грід для науки і інженерії (Semantic Grid do for Science and Engineering)
8. Грід і Клауд технології (Grid and Clouds technologies)
9. Семантична Грід-платформа  на підтримки інженерних віртуальних організацій на прикладі систем ROOT і GEODISЕ (Semantic Grid Platform in Support of Engineering Virtual Organisations)
10. Семантично-заснований пошук  Грід -ресурсів  і його інтеграція з Грід-брокером сервісів (Semantic-based Grid Resource Discovery and its Integration with the Grid Service Broker)
11. Побудова онтологій для інформаційних ресурсів українського СЦД 
12. Автоматичне складання (композиція) сервісів і координація процесів в семантичному Грід-середовищі (Semantic Service Composition and Process Coordination)
13. Підтримка користувачів і віртуальних організацій в Грід-системі
14. Грід-сервіси баз даних в архітектурі OGSA-DAI (Grid database services in OGSA-DAI)
15. Розподілений дейта-майнинг в грід-системах:сервіси, інструментарій, застосування (Distributed Data Mining on Grids: Services,Tools, and Applications)
16. Планувальник  для обробки задач з великими об'ємами даних і мінімальним часом передачі файлів для NorduGrid
17. Моніторинг Грід-систем
18.  Інтелектуальна обробка текстів в Грід (Text Mining on the Grid)


 

2008-2009 рр

1.Архітектура національної Grid- інфраструктури, обґрунтування доцільності її ресурсно- операційних центрів в Києві, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі і Львові, а також заходів з організації обслуговування майбутніх користувачів.
2. Рекомендації з заходів адаптації програмного забезпечення проміжного слою (MiddleWare) для умов України.
3. Опис сервісів базової Grid - інфраструктури для подальшої реалізації.
4. Розробка процедури формування і обслуговування віртуальних організацій.
5. Дослідження системи управління даними (засобів роботи з файлами, сервісу каталогу, реплікації і сервісу передачі файлів, структури елементів пам’яті, безпеки файлової системи).
6. Дослідження схеми обробки завдань в Grid.
7. Розробка і підтримка сайту проекту.
8. Дослідження засобів організації інформаційної безпеки в Grid
10. Дослідження Grid задач в комп’ютерний наук і інженерії.
10. Дослідження Grid задач в бізнесі і економіці
11. Дослідження алгоритмів паралельних обчислень і заходів викладання паралельного програмування.
12. Дослідження Grid задач в обробці сигнальної інформації та медицини.
13. Дослідження шляхів застосування Grid технологій в діяльності Українського Світового Центру даних (СЦД) на можливих прикладах задачах з сталого розвитку, геофізики і комп’ютерного проектування
14. Схема приєднання суперкомп’ютера НТУУ ”КПІ” через мережу URAN-GEANT до Grid мереж європейських країн і до Grid сегменту НАНУ.
15. Дослідження можливості віртуалізації ресурсів персональних комп’ютерів з допомогою технології Grid.
16. Розробка Grid – порталу для підготовки користувачів з моделюванням процедур аутентифікації і авторизації користувача і його доступу до Grid ресурсів через Інтернет.
17. Розробка програм підготовки і підтримки користувачів на базі Grid - порталу і підготовка відповідних учбових матеріалів.
18. Розробка регламенту підключення нових галузевих Grid сегментів до Grid - інфраструктури України

Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)