Тематика поточних аспірантських досліджень в галузі Грід-технологій

1.Об’єднання грід–  і веб- технологій при формуванні сучасних  грід-послуг  систем математичного моделювання  (Булах Б.В.)
2. Запровадження віртуалізації при запуску задач в грід (Чекалюк В.В.)
3.Семантична оболонка для реляційних баз даних для грід-систем (Тканко О.)
4. Засоби персоналізації і розподілу послуг в Грід-системі (Свірін П.)
5.Інтероперабільність  грід-систем, заснована  на використанні семантики   (Хондар В.Д.)
6. Ефективне використання інформаційних  грід- ресурсів  за допомогою інтелектуальної обробки даних DataMining  (Губарев О.)
7. Технології знань для семантичних ресурсів українського СЦД  (Крикун А.)

В червні 2006 р. була захищена перша в Україні кандидатська дисертація з тематики Грід Величкевича С. В. „Розподілена САПР схемотехнічного моделювання з використанням технології GRID”.

Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)