Задачі встановлення

Метод з використанням CMS є основним на цей час для створення складних, сучасних сайтів, порталів, Веб-додатків. Вікіпедія дає наступне визначення. CMS це система керування вмістом (контентом) (англ. Content management system, CMS) — комп'ютерна програма чи система, що використовується для забезпечення і організації сумісного процеса створення, редагування та управління текстовими і мультимедійними документами (вмісту чи контента). Звичайно цей вміст розглядається як не структуровані данні предметної задачі в протилежність структурованим даним, що звичайно знаходяться під керуванням СУБД. Звичайно, що встановлення CMS робиться вже на вибраному хостінзі. При цьому як мінімум вимагається FTP доступ та дозвіл роботи MySQL.
Таким чином, відділення дизайну від контенту є головною відміною особливістю динамічних сайтів від статичних. На цій основі можливі подальші удосконалення структури сайту, такі як визначення різних призначених для користувача функцій і автоматизація бізнес-процесів, а саме головне, контроль контенту, що надходить на сайт.
Треба відзначити, що хоч і не існує абсолютно однакових систем управління Web-контентом, експерти сходяться в одному. При розвитку Web-технологій системи повинні будуть концентруватися більше на управлінні контентом, ніж на Web-паблішинг.
Дуже швидко CMS перетворилися із просто систем управління контентом в повнофункціональні системи управління сайтом. При цьому популярні і широко розповсюдженні скрипти, які окремо використовувалися на сайтах, були об’єднані загальною програмою під єдиним інтерфейсом. В багатьох випадках інтегровані зручні автоматичні інсталятори і візуальні HTML редактори. В результаті отримали на 100% готовий до застосування повнофункційний сайт — портал. Інсталювати такий портал на сервер, встановити (вибрати) необхідні функціональні модулі (наприклад, модуль публікації статей з уже вбудованою можливістю додавання коментаріїв відвідувачами), наповнювати інформаційним контентом свій сайт уже може будь-яка людина без спеціальних знань. Часто програмні можливості CMS дозволяють, (в повністю автоматичному режимі), змінювати розташування виведення інформації на Web-сторінці, вибирати схеми кольорів, дизайн із шаблонів, що є в наявності.
В наш час, за допомогою сучасних CMS будь-яка людина, яка має бажання відкрити своє представництво в InterNet, може без спеціальних знань, «титанічної» праці і особливих матеріальних витрат, організувати свій якісний і багатофункційний сайт. Організації також отримали більш дешеву і мобільну можливість вести свій InterNet-бізнес.

CMS